DKT
Etusivu Terapia Yhteystiedot Terapeuttiluettelo Linkit
bambu2web1 bambu2web
FadeBehindTitle
 Ilmoituksia
Bambu3web

Kliinisen käyttäytymisanalyysin (KLKA) erikoistumiskoulutus Tampereella 2014 – 2015 (30 op)

 

Ladattava esite (pdf)

 

Kaksipäiväinen seminaari Tampereella 21.-22. lokakuuta 2013 ”DIALEKTINEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIA PERHEILLE JA PAREILLE”

Professori ALAN FRUZZETTI

University of Nevada, Reno, Yhdysvallat

Ladattava esite (pdf)

TERVETULOA KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN SIVUILLE!

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, joka perustuu mm. oppimis-, kognitiivisen ja sosiaalipsykologian teoriaan ja tutkimukseen, tieteellisiin tutkimustuloksiin ja käyttää tieteellisesti todennettuja tutkimusmenetelmiä. Terapiassa painotetaan yksilön vuorovaikutusta (sosiaalisen) ympäristönsä kanssa nykyhetkessä ja siinä tarkastellaan asiakkaan käyttäytymistä ja menettelyä eri tilanteissa hänen pyrkiessään ratkaisemaan ongelmiaan ja pulmiaan. Terapian tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan sellaisia elämäntaitoja ja uusia käyttäytymismalleja, jotka lisäävät hänen elämänlaatuaan ja kykyään selviytyä nykytilanteessa. Asiakasta autetaan määrittelemään tavoitteet, joihin terapiassa pyritään.

KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN KULKU:

 • Terapia alkaa yleensä käyttäytymisanalyysillä, jossa analysoidaan asiakkaan vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa. Käyttäytymisanalyysi on kognitiivisen käyttäytymisterapian pohjana.
 • Käyttäytymisanalyysi kestää yleensä ensimmäiset 2-5 tapaamiskertaa. Näillä tapaamiskerroilla pyritään analysoimaan kaikki asiakkaan tilanteeseen vaikuttavat taustamuuttujat. Varsinaisesta hoidosta ja sen arvioidusta kestosta voidaan sopia tämän jälkeen.
 • Käyttäytymisanalyysia voidaan myös pitää omana vaikuttamis- ja hoitomuotona. Tällöin puhutaan sovelletusta käyttäytymisanalyysistä.
 • Terapiassa keskitytään pääasiallisesti nykytilanteessa vaikuttavien ongelmien ratkaisuun ja niitä ylläpitävien tekijöiden tarkasteluun.
 • Terapiassa pyritään korvaamaan elämää hankaloittavia toimintamalleja paremmin toimivilla ja autetaan asiakasta saavuttamaan sellaisia taitoja, jotka edesauttavat hänen omaa elämäänsä.
 • Asiakas ja terapeutti toimivat yhteistyössä pyrkien yhdessä selvittämään ja analysoimaan asiakkaan esittämiä ongelma-alueita. Terapiasuhteessa esiintyvien ilmiöiden käsittely on keskeistä.
 • Terapeutti pyrkii selvittämään asiakkaalle kaiken olennaisen, mikä liittyy asiakkaan ongelmaan ja sen hoitamiseen.
 • Terapia on luottamuksellista ja hoitoon liittyvistä periaatteista sovitaan kirjallisesti.

Tulevia tapahtumia  WiseMind Psychotherapies

 

 • Koulutusta dialektisesta käyttäytymisterapiasta (DKT) sekä konsultaatiota DKT:n mukaisen hoito-ohjelman aloittamisessa.
 • Työnohjausta henkilöille ja työryhmille, jotka hoitavat moninaisen diagnoosin omaavia, haastavia,vaikeaksi koettuja potilaita.
 • Koulutusta kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta ja käyttäytymisanalyysistä.

Yhteydenotot sähköpostilla

bubble1 bubble1c
bubble1a bubble1b bubble1c

Etusivu

Psykoterapia

DKT

Yhteystiedot

Terapeuttiluettelo

Linkit

DKT Etusivu Terapia Yhteystiedot Terapeuttiluettelo Linkit